Cross Ostrzeszowski: najstarszy bieg w Polsce (5 z 7)