Cross Ostrzeszowski: najstarszy bieg w Polsce (7 z 7)

}