Jerzy Skarżyński: Jak rozbiegałem 50 tysięcy Polaków (4 z 7)