Jerzy Skarżyński: Jak rozbiegałem 50 tysięcy Polaków (7 z 7)