Kilithon: rekordowy maraton Polaka na Dachu Afryki (5 z 9)