Kilithon: rekordowy maraton Polaka na Dachu Afryki (7 z 9)