Przelicznik tempa biegu

Konwerter tempa pozwala przeliczyć tempo biegu na różne jednostki np. z minut na kilometr na kilometry na godzinę. Wpisz jedną wartość, a zostanie ona przeliczona na pozostałe jednostki.

Tempo na milę
Mile na godzinę
Tempo na kilometr
Kilometry na godzinę
Metry na sekundę
}