Polityka prywatności - poznaj szczegóły » [ X ]

Kontakt

Formularz kontaktowy

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Kod*:

Redakcja Runner's World

redaktor naczelny Marek Dudziński

redaktorzy Adam Furyk, Paweł Kempa, Mariusz Kruczek, Michał Gołębiewicz, Piotr Pflegel, Joanna Makowska

redaktor strony internetowej Mariusz Kruczek

grafika Katarzyna Heliasz, Mirosław Łuckoś

fotoedytor Agnieszka Warzecha

produkcja sesji zdjęciowych Agnieszka Herbst

product manager serwisów lifestyle Waldemar Boszko

 

Biuro reklamy

dyrektor biura reklamy Maciej Musiał

sprzedaż reklam:

Tomasz Międlarz - Runner’s World advertising manager
Łukasz Kapłon - Men's Health advertising manager
Ewa Ostaszewska-Krawiec - Women’s Health advertising manager
Tomasz Czyszkowski - moto magazines advertising manager

Beata Suchorak - key account
Katarzyna Kędzior - key account
Jacek Kontecki - key account
Natalia Michalska - key account
Radosław Tomkowski - key account
Marek Włodarczyk - key account
Marek Drej - key account

kontakt telefoniczny: +48 71 780 66 11

Dane kontaktowe działu reklamy dostępne w zakładce Reklama

 

Wydawnictwo
Motor-Presse Polska

Motor-Presse Polska Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000151026, o kapitale zakładowym w wysokości 2 860 000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 899-00-26-326.

prezes zarządu Maciej Mizuro

dyrektor ds. administracyjnych Anna Stańczak

dyrektor ds. finansowych Krzysztof Janicki

business development and marketing director Rafał Stańczak

event manager Anna Turecka

kolportaż Anna Stańczak

prenumerata i numery archiwalne Agnieszka Młyńczak
runners-world.pl/prenumerata
prenumerata@mpp.pl
tel. +48 71 780 66 11 wewn. 329

drukarnia RR Donnelley Europe