Runner's World

Dyrektor biura reklamy

Maciej Musiał - director of advertising

Sprzedaż reklam:

Tomasz Międlarz - Runner’s World advertising manager

Ewa Ostaszewska-Krawiec - Women’s Health advertising manager

Tomasz Czyszkowski - moto magazines advertising manager

Beata Suchorak - Key account

Katarzyna Kędzior - Key account

Jacek Kontecki - Key account

Marek Włodarczyk - Key account

Anna Turecka - Event manager

Kontakt telefoniczny: +48 71 780 66 11

 

Wydanie papierowe / printed edition:

Prezentacja magazynu

Magazine presentation

Cennik reklam

Advertising pricelist

Specyfikacja techniczna reklam

Ad technical specification

sprzedaż reklam: