Słowniczek skrótów biegowych: Jak czytać plany treningowe

Programy treningowe bywają jak zaszyfrowane wiadomości – jasne tylko dla wtajemniczonych. Mamy dla Ciebie ściągę z najpopularniejszymi skrótami, dzięki której żadna tabela już nie będzie dla Ciebie zagadką. Z tą wiedzą do sukcesów dotrzesz na skróty!

Alliance 2014/shutterstock.com
fot. Alliance 2014/shutterstock.com

Im wyżej będziesz się wspinać po szczeblach swojej biegowej kariery, tym więcej na Twojej drodze pojawi się tajemniczo brzmiących skrótów. Znajdziesz je najczęściej w planach, tabelach i dzienniczkach treningowych, ale pojawią się również na ekranie Twojego sportowego zegarka z pulsometrem, wyświetlaczu na mechanicznej bieżni itd.

Żeby ułatwić Ci życie i treningi, posadziliśmy do łamiącej szyfry maszyny naszych redaktorów. Zebrali oni dla Ciebie najczęściej używane skróty, a następnie ujawnili kryjące się za nimi dane. Większość z opracowanych przez nich skrótów jest uniwersalna i stosowana powszechnie, zdarza się jednak, ze natkniesz się na inne formy zapisu informacji i wskazówek. Szukaj wówczas legendy dołączonej do planu lub tabeli.

I jeszcze jedno: skróty używane w programach i dzienniczkach treningowych czasami są pisane dużymi, czasami małymi literami. Wielkość użytych liter nie ma tu jednak żadnego znaczenia.

TR – trucht.

OWB lub BC z odpowiednią cyfrą – ogólna wytrzymałość biegowa lub bieg ciągły; są to zakresy biegu; im mniejsza cyfra, tym bieg spokojniejszy; czasami zamiast OWB4 lub BC4 spotyka się oznaczenie T (tempo), oznacza to bardzo mocny, szybki bieg. Amatorzy z reguły nie wychodzą poza OWB2.

WT – wytrzymałość tempowa, bardzo podobna do OWB4 i T.

WSz – wytrzymałość szybkościowa, krótki morderczy trening przypominający ekstremalną formę interwału intensywnego.

DZB, MZB, ZB – duża zabawa biegowa, mała zabawa biegowa, zabawa biegowa. DZB składa się z kilku elementów:

– część pierwsza – wprowadzenie do treningu, trucht, rozgrzewka, czyli ogólny rozruch,

– część druga – ćwiczenie rytmu biegowego, np.: 5 x 150 m (tempo biegu na 400 lub 800 m), odpoczynek w truchcie ok. 400 m,

– część trzecia – ćwiczenie tempa, np.: 5-10 x 300-800 m (tempo biegu na 1000-3000 m), odpoczynek w truchcie do 800 m,

– część czwarta – zakończenie treningu, trucht, uspokojenie organizmu. Małą zabawę biegową od dużej odróżnia brak części trzeciej.

KR lub CR – cross, ewentualnie kros, bieg przełajowy, może także występować w kilku zakresach i wtedy przy skrócie pojawia się odpowiednia cyfra, np. CR1.

RTM – odcinki rytmu, z reguły wykonywane w seriach, np. 10 x 100 m.

• Int lub I – interwał, przypomina rytm, z tym że wykonywany jest przy braku pełnego odpoczynku, może być kilka serii, np.: 2 x 5 x 400 m; trudny i wyczerpujący trening. Najważniejszymi parametrami są długość odcinka, ilość powtórzeń i – co jest bardzo ważne – długość przerw. Niektórzy trenerzy wyróżniają i stosują interwały ekstensywne oraz intensywne.

SB – siła biegowa; są to różnego rodzaju skipy, wieloskoki, skoki obunóż, przeskoki przez przeszkody, podbiegi pod górę i inne ćwiczenia wzmacniające siłę mięśni nóg i usprawniające aparat stawowo-ścięgnisty.

Spr – sprawność; różnego rodzaju ćwiczenia gimnastyczne poprawiające ruchomość stawów, a także ogólną muskulaturę, mogą być wykonywane z przyborami i na przyrządach, w minimalnym zakresie występują podczas każdej rozgrzewki.

G – gimnastyka (GR – gimnastyka rozciągająca, GS – gimnastyka siłowa).

RW 01/2007

Zobacz również:
REKLAMA
}